top of page

Kontejnerové ČOV Bio Cleaner

Kontejnerová ČOV Bio Cleaner
Kontejnerové
ČOV Bio Cleaner
Optima, Comfort, Exclusiv
Cena:

Dle individuální nabídky

Velikosti:

V kruhové nádži

BC16 - BC30

V plastovém kontejneru

BC16 - BC150

V pl. kontejneru SLIM

BC100 - BC200

Kontejnerové čističky odpadních vod BioCleaner® jsou určeny k čištění odpadních vod pro ubytovací zařízení, výrobní podniky nebo malé obce. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čističky (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.). Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny). ČOV Bio Cleaner mohou být také řízeny optickou kyslíkovou sondou, která na základě naměřených hodnot kyslíku ve vodě upravuje chod čističky. Sama tak mění  nastavení ČOV podle přitékajícího látkového zatížení a minimalizuje tím nároky na obsluhu ČOV. To je velice výhodné zejména tam, kde se zatížení ČOV neustále mění. Například u hotelů, penzionů nebo jiných ubytovacích zařízení.

Součástí systému čištění ČOV Bio Cleaner je i  automatické odsávání plovoucích nečistot a pěny, díky kterému tak odpadá povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.

Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu a tím je snížena nutnost častého odkalování.

Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky, septiky nebo jiné plastové či betonové nádrže.

Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.

ČOV BC75 MBR
ČOV BC2x200 MBR
ČOV BC450 MBR (40´ HC ISO)
Kontejnerové
ČOV Bio Cleaner s MBR
Cena:

Dle individuální nabídky

Velikosti:

BC50 MBR

BC100 MBR

BC200 MBR

BC500 MBR

Kontejnerové ČOV Bio Cleaner® s MBR jsou určeny k čištění odpadních vod z ubytovacích zařízení, výrobních podniků, malých obcí nebo měst. Úprava vody je díky vbudovaným membránovým modulům BIO-CEL® kvalitnější, protože membránové filtry zachytí a odstraní většinu virů a bakterií.

Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda.

Výhody konstrukce modulů BIO-CEL®

  • Delší životnost je zajištěna možností účinného zpětného proplachu (vodou nebo čisticími roztoky).

  • Pohyblivé uložení a velmi nízká tlaková ztráta filtračních desek.

  • Celoplošná filtrace vody.

  • Nedochází k mezideskovému zanášení modulu kalem.

  • Úspora prostoru dosažena velkou plošnou hustotou tenkých samonosných desek.

  • Při mechanickém poškození se membrána sama zacelí.

  • Kvalita filtrované vody je zaručena.

  • Snadná výměna filtračních kazet v modulu.                           

bottom of page