top of page

Domovní ČOV Bio Cleaner

Řídící jednoka Comfort plus
Mechanické spínací hodiny
Digitální časovač Optima
Domovní ČOV Bio Cleaner
Domovní ČOV
Bio Cleaner
Basic, Optima, Comfort, Exclusiv
Cena:
Ceník domovních ČOV

Velikosti:

BC4 (2 - 4 EO)

BC6 (3 - 6 EO)

BC10 (5 - 10 EO)

BC12 (6 - 12 EO)

Domovní čističky BioCleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, malých rekreačních objektů apod. Nahrazují překonané septiky a jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček na nádobí, přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

- Biologická čistička odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.

- Čističku není nutné dodatečně zateplovat pro zimní provoz.

- Plastová samonosná konstrukce pláště ČOV nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.

- Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu (neplatí pro model BASIC).

​- Pro fungování čističky Bio Cleaner není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo. Běžný provoz čističky a interní přečerpávání vody zajišťují hydropneumatická čerpadla (mamutky). Tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

- Na domovní ČOV lze přestavět i stávající žumpy, septiky nebo jímky osazením technologické vestavby Bio Cleaner.

Domovní ČOV Bio Cleaner - Basic
Basic
Mechanické spínací hodiny
BC6_Basic ---.png
Optima
Digitální časovač Optima
Domovní ČOV Bio Cleaner - Comfort
Comfort
Řídící jednotka Comfort plus
Domovní ČOV Bio Cleaner - Exclusiv
Exclusiv
Řídící jednotka Comfort plus

Základní řada ČOV Bio Cleaner dostupná pto každého.

- tloušťka stěny pláště 8 mm - ČOV je určena k obsypu zeminou

- ovládání: mechanické spínací hodiny

- velikosti: BC4, BC6

Střední řada ČOV Bio Cleaner s pohodlným ovládáním

- tloušťka stěny pláště 8 mm - ČOV je určena k obsypu zeminou

- ovládání: digitální spínací hodiny

- velikosti: BC4, BC6

Komfortní řada ČOV Bio Cleaner s počítačovou řídící jednotkou

- tloušťka stěny pláště 8 mm - ČOV je určena k obsypu zeminou

- ovládání: řídící jednotka Comfort

- program pro automatické odsávání plovoucích nečistot z hladiny DN

- možnost připojení dalších zařízení (GSM, oxisonda, signalizace poruchy)

- velikosti: BC4, BC6, BC10, BC12

Exkluzivní řada ČOV Bio Cleaner primárně určená k vypouštění do vsaku

- tloušťka stěny pláště 8 mm - ČOV je určena k obsypu zeminou

- ovládání: řídící jednotka Exclusiv

- program pro automatické odsávání plovoucích nečistot z hladiny DN

- možnost připojení dalších zařízení (GSM, oxisonda, signalizace poruchy)

- aktivní terciální filtr se samočištěním na odtoku s prostorem pro vložení UV lampy

- chemické srážení fosforu P-LESS a zastropení lamino - kámen v základní výbavě

- velikosti: BC4, BC6, BC10, BC12

Domovní ČOV Bio Cleaner Duo P-LESS
Řídící jednotka Comfort plus
Domovní ČOV
Bio Cleaner Duo P-LESS
Comfort, Exclusiv
Cena:

Dle individuální nabídky

Velikosti:

BC4 (2 - 4 EO)

BC6 (3 - 6 EO)

BC10 (5 - 10 EO)

BC12 (6 - 12 EO)

Čistička splňuje třídu III dle NV 401/2015 a třídy PZV dle NV 57/2016
CE Certifikace EN 12566-3 + A2:2013 a ČSN EN 12566-3+A2:2014

Tento model splňuje požadavky Výzvy č.11/2016.

Čistička se skládá z vlastní čističky s předřazenou nádrží a zařízení na srážení fosforu.

Výhody dvounádržového uspořádání:

Vetší akumulační prostor na přebytečný kal

Menší četnost odkalování než u klasické ČOV, která se odkaluje až 2x ročně

Čistička je vybavena řídící jednotkou COMFORT PLUS s GSM

  • 10 programovatelných režimů –  řízení čističky (start / stop dmychadla) řídící jednotkou, na které můžete nastavit jeden z přednastavených programů chodu dmychadla. Možnost nastavení nočního a víkendového režimu.

  • Ovládání manuálně nebo přes mobilní telefon resp. přes internet

  • Vzdálený monitoring DČOV v reálném čase (hlášení a evidence případných poruch či závad)

  • Denní statistiky provozu a možnost nastavení ŘJ přes webové rozhraní

  • Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci

Domovní membránová ČOV Bio Cleaner
Domovní ČOV s MBR
(Membránové ČOV)
Cena:

Dle individuální nabídky

Velikosti:

BC6 - BC30 MBR

Domovní ČOV BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější, protože membránový filtr vody zachytí a odstraní většinu virů a bakterií.

Čistička odpadních vod s MBR pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).

Výhody technologie ČOV s MBR:

Vysoká účinnost odstranění organického znečištění, 95 až 98 % v parametru CHSK.

Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.

Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.

Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.

Vyčištěná voda je srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

bottom of page